Đăng ký tham dự chương trình tại HÀ NỘI
Thời Gian: 06,07,08,2018
Địa điểm: Hội trường Vạn Hoa, 165 Cầu Giấy, Hà Nội
Giá vé: 1.868.000 VND
Đăng ký hôm nay: MIỄN PHÍ

x